برچسب » ۵ تن مرغ منجمد در شهر رمکان توزیع شد

۵ تن مرغ منجمد در شهر رمکان توزیع شد
8 ماه قبل

۵ تن مرغ منجمد در شهر رمکان توزیع شد

شهردار رمکان از توزیع ۵ تن مرغ منجمد با هدف رفاه حال شهروندان در این شهر خبر داد.