پ
پ
نامطاها
نام‌خانوادگیابراهیمی قشمی
تحصیلاتکارشناسی مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
سوابقمدیر تضمین کیفیت و مدیر تولید شرکت راه ابریشم قشم در سال ۸۹ تا ۹۲
دهیار رمکان از سال ۹۲
دهیار برتر شهرستان قشم در سال ۹۴ و ۹۹

ثبت دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته است.