برچسب » گزارش تصویری مراسم تجلیل و تقدیر از دانش آموزان برتر رمکان در مسابقات قرآنی و دانش آموزان برتر مقطع متوسطه دوم در نیمسال اول