برچسب » نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در رمکان `

نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در رمکان
2 سال قبل

نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در رمکان

رئیس شورای اسلامی رمکان به همراه نایب رئیس شورا و دهیار با حضور در مدرسه دخترانه شرافت رمکان زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا در آورد.