برچسب » نایب رئیس شورای اسلامی رمکان

تخصیص اعتبار برای ادامه پروژه سالن ورزشی چند منظوره رمکان
1 سال قبل

تخصیص اعتبار برای ادامه پروژه سالن ورزشی چند منظوره رمکان

نایب رئیس شورای اسلامی رمکان از تخصیص اعتبار برای ادامه پروژه سالن ورزشی رمکان خبر داد.