برچسب » محله مسجد کوچک رمکان

اقدام خودجوش  اهالی محله مسجد کوچک رمکان در پاکسازی و نظافت محله
2 سال قبل
کوچه به کوچه تا پاکیزگی شهر/ کمپین «شهر بدون زباله» در رمکان کلید خورد

اقدام خودجوش اهالی محله مسجد کوچک رمکان در پاکسازی و نظافت محله

با همدلی و هم افزایی می توانیم طرح "شهر بدون زباله در رمکان" را اجرا کنیم و چهره شهر را تغییر دهیم.