برچسب » مجموعه ورزشی شهرداری رمکان به بهره برداری رسید

مجموعه ورزشی شهرداری رمکان به بهره برداری رسید
2 سال قبل

مجموعه ورزشی شهرداری رمکان به بهره برداری رسید

طی آیینی با حضور فرماندار شهرستان قشم دکتر محمد حسینی ، بخشدار بخش مرکزی مهندس جهین ، اعضای شورای اسلامی و شهردار رمکان مجموعه ورزشی شهرداری رمکان با هزینه کرد ۹۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.