برچسب » شهراری رمکان

پیگیری بودجه پروژه های نیمه تمام قشم توسط رئیس شورای شهرستان
2 سال قبل

پیگیری بودجه پروژه های نیمه تمام قشم توسط رئیس شورای شهرستان

موسی سرودی رئیس شورای شهرستان قشم به منظور پیگیری و تامین بودجه برای پروژه های نیمه تمام قشم با دریانورد رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و امیاری مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان دیدار کرد.