برچسب » سالن ورزشی رمکان

بازدید امیاری مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان از پروژه نیمه تمام سالن ورزشی شهر رمکان
2 سال قبل

بازدید امیاری مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان از پروژه نیمه تمام سالن ورزشی شهر رمکان

این بازدید بعد از پیگیری موسی سرودی رئیس شورای شهرستان قشم در خصوص تخصیص بودجه برای پروژه های نیمه تمام این شهرستان صورت گرفت.

تخصیص اعتبار برای ادامه پروژه سالن ورزشی چند منظوره رمکان
2 سال قبل

تخصیص اعتبار برای ادامه پروژه سالن ورزشی چند منظوره رمکان

نایب رئیس شورای اسلامی رمکان از تخصیص اعتبار برای ادامه پروژه سالن ورزشی رمکان خبر داد.