برچسب » رونمایی و آغاز نصب پلاک های جدید و کد پستی هوشمند در شهر رمکان

رونمایی و آغاز نصب پلاک های جدید و کد پستی هوشمند در شهر رمکان
7 ماه قبل

رونمایی و آغاز نصب پلاک های جدید و کد پستی هوشمند در شهر رمکان

شهردار رمکان گفت: به منظور تامین زیرساخت ها و همسان سازی نشانی منازل، طرح پلاک های هوشمند پستی شهر رمکان آماده و به زودی درب منازل نصب میگردد.