برچسب » روز کارگر

تقدیر از کارگران شهرداری رمکان به مناسبت روز کارگر
8 ماه قبل

تقدیر از کارگران شهرداری رمکان به مناسبت روز کارگر

طاها ابراهیمی قشمی شهردار رمکان به مناسبت روز جهانی کار و کارگر از پرسنل خدمات شهرداری رمکان تقدیر و تشکر کرد.