برچسب » رمکان شهر رمکان

مجوز تاسیس شهرداری در شهر رمکان صادر شد
1 سال قبل

مجوز تاسیس شهرداری در شهر رمکان صادر شد

احمد وحیدی وزیر کشور در حکمی خطاب به استاندار هرمزگان ، تاسیس شهرداری را در شهر رمکان بلامانع اعلام کرد.