برچسب » رفع حریم برق

رفع حریم برق
1 سال قبل

رفع حریم برق

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره ۸) رفع حریم و جابجایی بیش از ۷۰ تیر برق توسط دهیاری و اداره برق