برچسب » ترمیم و بهسازی معابر شهر رمکان پس از بارندگی

ترمیم و بهسازی معابر شهر رمکان پس از بارندگی
2 سال قبل

ترمیم و بهسازی معابر شهر رمکان پس از بارندگی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی رمکان، با توجه به آسیب دیدگی معابر رمکان ناشی از بارندگی اخیر، شهرداری رمکان ترمیم و بهسازی معابر شهری را در دستور کار قرار داد.