برچسب » تجلیل از آتش نشانان شهرداری رمکان

تجلیل از آتش نشانان شهرداری رمکان
2 ماه قبل

تجلیل از آتش نشانان شهرداری رمکان

به مناسبت هفتم مهر ماه روز آتش نشان از آتش نشانان شهرداری رمکان تجلیل شد.