برچسب » برگزاری دومین جلسه شورای اسلامی رمکان/ دهیار رمکان ابقا شد

برگزاری دومین جلسه شورای اسلامی رمکان/ دهیار رمکان ابقا شد
1 سال قبل

برگزاری دومین جلسه شورای اسلامی رمکان/ دهیار رمکان ابقا شد

دومین جلسه شورای دوره ششم رمکان با حضور بخشدار بخش مرکزی قشم، اعضای شورا و دهیار در دفتر شورای رمکان برگزار شد.