برچسب » بخشدار مرکزی قشم: نانوایی های رمکان ملزم به رعایت ساعت پخت هستند

بخشدار مرکزی قشم: نانوایی های رمکان ملزم به رعایت ساعت پخت هستند
2 سال قبل

بخشدار مرکزی قشم: نانوایی های رمکان ملزم به رعایت ساعت پخت هستند

جلسه بخشدار بخش مرکزی، نحوی رئیس اداره غله، ابراهیمی دهیار و اعضای شورای اسلامی رمکان با نانوایان رمکان برگزار شد.