برچسب » بازسازی و اورهال خودرو آتش نشانی شهرداری رمکان

بازسازی و اورهال خودرو آتش نشانی شهرداری رمکان
5 ماه قبل

بازسازی و اورهال خودرو آتش نشانی شهرداری رمکان

خودرو آتشنشانی شهرداری رمکان مطابق با استانداردهای موجود بازسازی و پس از اورهال و تعمیرات اساسی به چرخه عملیات بازگشت و جهت خدمات رسانی به شهروندان گرامی شهر رمکان در اختیار آتش نشانی شهرداری قرار گرفت.