برچسب » بازدید دکتر آشوری از عملیات فاز دوم بلوار خلیج فارس شهر رمکان

بازدید دکتر آشوری از عملیات فاز دوم بلوار خلیج فارس شهر رمکان
2 سال قبل

بازدید دکتر آشوری از عملیات فاز دوم بلوار خلیج فارس شهر رمکان

دکتر آشوری نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار قشم، و جمعی دیگر از مسئولان شهرستان از پروژه فاز دوم بلوار خلیج فارس رمکان بازدید کردند.