برچسب » اضافه شدن یک دستگاه خودرو به ناوگان خدمات شهری و عمرانی شهرداری رمکان

اضافه شدن یک دستگاه خودرو به ناوگان خدمات شهری و عمرانی شهرداری رمکان
10 ماه قبل

اضافه شدن یک دستگاه خودرو به ناوگان خدمات شهری و عمرانی شهرداری رمکان

شهردار رمکان از اضافه شدن یک دستگاه وانت نیسان کمپرسی به قیمت بیش از ششصد میلیون تومان به ناوگان خدمات شهری شهرداری رمکان خبر داد.