برچسب » ادامه عملیات آماده سازی پارک خور جیسیون رمکان

ادامه عملیات آماده سازی پارک خور جیسیون رمکان
11 ماه قبل

ادامه عملیات آماده سازی پارک خور جیسیون رمکان

شهردار رمکان گفت: بزودی پارک واقع در ضلع شمالی خور جیسیون با مساحت یک هزار متر مربع افتتاح می شود.