برچسب » ادامه عملیات آسفالت معابر شهر رمکان

ادامه عملیات آسفالت معابر شهر رمکان
6 ماه قبل

ادامه عملیات آسفالت معابر شهر رمکان

شهردار رمکان گفت: عملیات آسفالت 13 هزار متر مربع از معابر محلات بافت قدیم رمکان با اعتبار 22 میلیارد ریال آغاز شد.