برچسب » آموزش ایمنی و آتش نشانی به کودکان مهد کوثر رمکان

آموزش ایمنی و آتش نشانی به کودکان مهد کوثر رمکان
2 ماه قبل

آموزش ایمنی و آتش نشانی به کودکان مهد کوثر رمکان

آتش نشان شهرداری رمکان با حضور در مهد کوثر نسبت به آموزش و ارایه نکات ایمنی به کودکان این مهد اقدام کرد.