برچسب » آغاز عملیات آسفالت 30 هزار متر مربع از معابر شهری رمکان

آغاز عملیات آسفالت ۳۰ هزار متر مربع از معابر شهری رمکان
10 ماه قبل

آغاز عملیات آسفالت ۳۰ هزار متر مربع از معابر شهری رمکان

شهردار رمکان از آغاز عملیات آسفالت 30 هزار متر مربع از معابر شهر رمکان خبر داد.