برچسب » آغاز طرح نخاله برداری و پاکسازی معابر شهری در رمکان

آغاز طرح نخاله برداری و پاکسازی معابر شهری در رمکان
1 سال قبل

آغاز طرح نخاله برداری و پاکسازی معابر شهری در رمکان

دهیار رمکان گفت: نخاله برداری و پاکسازی معابر شهری رمکان با هدف پاکیزگی محیط و زیباسازی شهر آغاز شد.