نویسنده :

واگذاری ۲۳۰ قطعه زمین به متقاضیان در روستای رمکان
2 سال قبل

واگذاری ۲۳۰ قطعه زمین به متقاضیان در روستای رمکان

رئیس شورای اسلامی رمکان گفت: در دوره پنجم شورای اسلامی ۲۳۰ قطعه زمین در روستای رمکان توسط بنیاد مسکن به متقاضیان زمین با اولویت جوانان واگذار گردیده است.

ثبت نام سومین دوره آموزش نقاشی برجسته در رمکان
2 سال قبل
دهیاری رمکان برگزار می کند؛

ثبت نام سومین دوره آموزش نقاشی برجسته در رمکان

تاریخ شروع کلاس ها پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

تقدیر از دانش آموزان برتر و ورودی های دانشگاه و مدیران مدارس
2 سال قبل

تقدیر از دانش آموزان برتر و ورودی های دانشگاه و مدیران مدارس

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره 15)

خرید خودرو مکانیزه زباله کش
2 سال قبل

خرید خودرو مکانیزه زباله کش

توسط دهیاری و سازمان دهیاری و شهرداریها پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره ۱۴)

با رعایت پروتکلهای بهداشتی مراقب عزیزانمان باشیم
2 سال قبل
احداث و تجهیز ۱۴ واحد کلاس درس و ۲ دفتر
2 سال قبل

احداث و تجهیز ۱۴ واحد کلاس درس و ۲ دفتر

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره 13)

بازسازی کتابخانه عمومی روستا
2 سال قبل

بازسازی کتابخانه عمومی روستا

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره 12)

آموزش شهروندی / دفع اصولی زباله های خانگی
2 سال قبل

آموزش شهروندی / دفع اصولی زباله های خانگی

با تفکیک پسماندهای مواد غذایی و دفع اصولی زباله ها به بهداشت محیط خود کمک کنیم.

احداث ساختمان دهیاری
2 سال قبل

احداث ساختمان دهیاری

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره 11)