برچسب » یک پل دیگر در رمکان در راستای تسهیل در تردد شهروندان احداث گردید

یک پل دیگر در رمکان در راستای تسهیل در تردد شهروندان احداث گردید
9 ماه قبل

یک پل دیگر در رمکان در راستای تسهیل در تردد شهروندان احداث گردید

شهردار رمکان گفت: به منظور تسهیل در عبور و مرور شهروندان یک پلی دیگر در محله مسجد صالحیه احداث گردید.