برچسب » پاکسازی خورهای رمکان برای پیشگیری از سیلاب و آب گرفتگی

پاکسازی خورهای رمکان برای پیشگیری از سیلاب و آب گرفتگی
2 سال قبل

پاکسازی خورهای رمکان برای پیشگیری از سیلاب و آب گرفتگی

دهیار رمکان از پاکسازی مسیل ها و انهار سطح شهر در راستای جلوگیری از بروز آبگرفتگی در آستانه فصل بارندگی خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از بروز آبگرفتگی معابر و در راستای ضرورت تسهیل در تردد شهروندان خورها و مسیل های سطح شهر پاکسازی گردید.