برچسب » فراخوان جمع آوری اشیای تاریخی و فرهنگی برای موزه مردم شناسی شهر رمکان

فراخوان جمع آوری اشیای تاریخی و فرهنگی برای موزه مردم شناسی شهر رمکان
11 ماه قبل

فراخوان جمع آوری اشیای تاریخی و فرهنگی برای موزه مردم شناسی شهر رمکان

شهردار رمکان از فراخوان جمع آوری اشیای تاریخی و فرهنگی برای راه اندازی موزه مردم شناسی در رمکان خبر داد.