برچسب » تعمیر و تعویض لامپ های تأمین روشنایی بلوار خلیج فارس رمکان

8 ماه قبل

تعمیر و تعویض لامپ های تأمین روشنایی بلوار خلیج فارس رمکان

شهردار رمکان از تعمیر و تعویض لامپ های تیرهای روشنایی فاز اول بلوار خلیج فارس رمکان خبر داد.