برچسب » نقاشی و رنگ آمیزی دیوارهای محدوده بلوار خلیج فارس رمکان توسط دهیاری

نقاشی و رنگ آمیزی دیوارهای محدوده بلوار خلیج فارس رمکان توسط دهیاری
2 سال قبل

نقاشی و رنگ آمیزی دیوارهای محدوده بلوار خلیج فارس رمکان توسط دهیاری

دهیار رمکان از اجرای عملیات نقاشی و رنگ آمیزی دیوارهای بلوار خلیج فارس با هدف تنوع بخشیدن و افزایش زیبایی های بصری، خبر داد.