برچسب » محمد عقیلی

سرپرست شهرداری رمکان منصوب شد
1 سال قبل

سرپرست شهرداری رمکان منصوب شد

اعضای ششمین دوره شورای اسلامی رمکان، محمد عقیلی را به عنوان سرپرست شهرداری رمکان منصوب کردند.