برچسب » سومین داروخانه رمکان افتتاح شد

سومین داروخانه رمکان افتتاح شد
11 ماه قبل

سومین داروخانه رمکان افتتاح شد

داروخانه دکتر رشیدی با حضور طاها ابراهیمی قشمی شهردار، داود بلالی رئیس و محمد فارسی عضو شورای اسلامی رمکان افتتاح شد.