برچسب » تجهیز و آماده سازی مرکز واکسیناسیون رمکان

تجهیز و آماده سازی مرکز واکسیناسیون رمکان
2 سال قبل

تجهیز و آماده سازی مرکز واکسیناسیون رمکان

پیرو دستور فرماندار شهرستان قشم، مرکز واکسیناسیون رمکان در محل مجتمع امام شافعی توسط دهیاری تجهیز و آماده انجام واکسیناسیون گردید.