برچسب » بازدید مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان از پروژه های در دست اجرای شهرداری رمکان

بازدید مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان از پروژه های در دست اجرای شهرداری رمکان
2 سال قبل

بازدید مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان از پروژه های در دست اجرای شهرداری رمکان

به گزار‌ش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی رمکان؛ مهندس صادقی پور مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان به همراه اعضای شورای اسلامی و شهردار رمکان از پروژه های در حال اجرای شهرداری بازدید کرد. ساختمان فرهنگسرا ، زمین چمن فوتسال، پارک خور جیسیون و آسفالت معابر از جمله پروژه هایی بودند که […]