برچسب » افتتاح شهرداری شهر تازه تاسیس رمکان

افتتاح شهرداری شهر تازه تاسیس رمکان
10 ماه قبل

افتتاح شهرداری شهر تازه تاسیس رمکان

طی آیینی با حضور جمعی از مسئولان استان و شهرستان قشم، شهرداری شهر تازه تاسیس رمکان افتتاح شد.