برچسب » احداث فرهنگسرای رمکان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

احداث فرهنگسرای رمکان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
1 سال قبل

احداث فرهنگسرای رمکان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

دهیار رمکان از پیشرفت ۸۰ درصدی ساخت فرهنگسرا خبر داد.